Tarieven

De door ons gehanteerde tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZA).

Tijdens je eerste bezoek vindt een uitgebreide mondgezondheid onderzoek plaats. Aan de hand hiervan wordt een diagnose gemaakt van uw mondgezondheid en krijg je een advies over eventueel benodigde behandelingen. 

Worden de kosten vergoed? En een begroting?

Samen bespreken we voorafgaande aan de behandeling welke kosten hieraan verbonden zijn. Wij zorgen altijd voor een begroting met de bijbehorende codes bij behandelingen hoger dan €150,-. Dit zoudt u dan zelf bij de verzekering kunnen nakijken wat er wordt vergoed vanuit uw eigen verzekering.

Annuleren

Het kan voorkomen dat u een afspraak hebt gemaakt die u uiteindelijk niet uitkomt. Wij verzoeken je de gemaakte afspraak minimaal 48 uur van tevoren telefonisch of per e-mail af te zeggen daar wij anders genoodzaakt zijn de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Een goede reden bij latere annulering is altijd bespreekbaar, maar bij ongegronde redenen zijn wij helaas genoodzaakt hier strenge regels aan te verbinden. Dit betekend dat wij € 2,- per minuut berekenen in de vorm van de code C90, welke niet vergoed wordt door de verzekering en de kosten voor eigen rekening komen.

Betaling

Wij werken met een factureringsbureau, deze stuurt eerst de rekening naar uw verzekering. Mochten er codes niet of gedeeltelijk niet vergoed worden uit uw eigen polis, ontvangt u van ons factureringsbureau een factuur. 

Voor vragen over behandelingen en vergoedingen, kunt u mailen naar info@mondzorgkliniekberkelcentrum.nl of telefonisch contact opnemen.

Sinds kort zijn er een aantal verzekeringen, die willen dat patiënten zelf hun nota indienen.

Dit betekent, dat u dan de rekening die u ontvangt van ons facturering bedrijf zelf moet betalen. En dan vervolgens kunt u de nota indienen bij uw zorgverzekering en krijgt u de vergoeding waar u recht op heeft terug. De volgende verzekeringen vallen hieronder CZ, CZ Direct, Just., Nationale Nederlanden en Ohra.